Hotline 24/7 (tylko klienci): +420 725 570 493
Systemy bezpieczeństwa dla kolei

Systemy bezpieczeństwa dla kolei

MODEST MARSHAL

MODEST-MARSHAL jest w pełni elektronicznym systemem sterowania górką rozrządową na najwyższym poziomie zaawansowania.

Był on opracowany w oparciu o normy CENELEC EN 50 1xx a niezależna organizacja opiniująca  potwierdziła jego zgodność z wymogami norm dla poziomu bezpieczeństwa SIL3.

System MODEST-MARSHAL osiąga  ponadprzeciętny parametr dostępności dzięki wysokiej jakości, modułowo zbudowanym sprzęcie i wyjątkowemu rozwiązaniu softwearowemu. Bezawaryjny hardwear  opiera  się o dostępne na rynku komputery typu PC w wersji przemysłowej oraz sterowniki PLC ALLEN-BRADLEY. Producent PLC gwarantuje dostępność części zamiennych na 25 lat po ukończeniu produkcji.

MARSHAL steruje tak ustawianiem zwrotnic i układaniem dróg dla poszczególnych odprzęgów jak i hamowaniem. Wszystko to dokonuje się tak aby najazdowa prędkość wagonów na torach docelowych nie przekraczała wymaganej prędkości (np. w ČR jest to 1m/s). Hamulce mogą być montowane nawet w trzech sekcjach a każda sekcja może składać się z większej ilości hamulców na każdym torze.

System pracuje na podstawie automatycznej detekcji wagi i prędkości odprzęgu. Przemieszczanie  się odprzęgów po torowisku jest monitorowane za pomocą obwodów torowych lub liczników osi.

MARSHAL jest systemem wysoce uniwersalnym. Współpracuje on z hamulcami hydraulicznymi i  pneumatycznymi, opcjonalnie może być wyposażony w stację meteo dla korekcji siły hamowania w zależności od lokalnych warunków pogodowych. Może również radiowo przekazywać sygnał zezwalający do lokomotywy napychającej lub umożliwiać zdalne sterowanie prędkością napychania składów.

MARSHAL wyróżnia się wysoką jakością procesu rozrządu. Minimalizuje on ryzyko wypadków spowodowanych błędami obsługi – uszkodzeń towaru czy uszkodzeń ciała niejednokrotnie będących zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego.

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa SIL3 wg norm CENELEC
  • Skalowalność od prostej automatyzacji hamowania do w pełni zautomatyzowanej pracy
  • Zwiększona przepustowość górki i minimalizacja szkód przy rozrządzie
  • Eliminacja błędów obsługi i ograniczenie stanowisk pracy
  • Śledzenie zapełnienia torów umożliwia precyzyjne hamowanie docelowe
  • Wysoka niezawodność i dostępność dana redundancją 2 z 3 (hot back-up)
  • Doskonała diagnostyka
  • Niskie koszty budowy i utrzymania
MODEST MARSHAL
Podstawowe parametry techniczne
W pełni automatyczna praca tak
Liczba sterowanych hamulców > 150
Dokładny pomiar zapełnienia tak
Możliwość zdalnej diagnostyki tak
Możliwość łączenia z IS tak
Rozwiązanie elektroniczne tak
Gorąca rezerwa tak
Hamowanie docelowe umożliwia
Aut. generowanie raportów tak
Przepustowość górki rozrządowej > 10 000 wagonów/dobę