Hotline 24/7 (tylko klienci): +420 725 570 493
Systemy bezpieczeństwa dla kolei

Systemy bezpieczeństwa dla kolei

MODEST GEMINI

MODEST-GEMINI to najwyższej jakości elektroniczne stacyjne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa na poziomie SIL4. System jest zbudowany na platformie NEXUS zgodnej sprzętowo i programowo. Ponadprzeciętna dostępność systemu wynika z jego uniwersalnej modułowej budowy i łatwemu diagnozowaniu. System jest zbudowany na bazie doświadczeń, które zyskaliśmy podczas ponad 25 letniej pracy nad rozwojem urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Architektura GEMINI umożliwia stworzenie cenowo optymalnego rozwiązania dla aktualnych potrzeb klienta a przy tym dodatkowo daje możliwość łatwego wprowadzenia modyfikacji dla zmieniającego się zapotrzebowania.

Wysokie wartości parametru dostępności uzyskano poprzez zastosowanie najwyższej jakości sprzętu w redundantnej konfiguracji 2z3. W rozwiązaniu założono koncepcję fail-safe opartą na równoległym działaniu i wzajemnej kontroli dwóch replik aplikacji sterującej (2z2) rozszerzona o trzecią replikę (2z 3) pracującą w trybie gorącej rezerwy.

Interface pomiędzy częścią wewnętrzną a zewnętrznymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym jest oparty o układy w pełni elektroniczne.

GEMINI jest rozwiązaniem ekonomicznym dla sterowania ruchem na wielkich i średnich stacji. Dla małych stacji bardziej odpowiedni jest system MODEST-TAU.

System jest polecany klientom, którzy szukają jakości bez kompromisu.


  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa SIL4 wg norm CENELEC
  • Skalowalność umożliwia stosowanie na dowolnie dużej stacji
  • Zobrazowanie wielkoformatowe
  • Automatyczna pomoc obniża wymagania wobec obsługi
  • Doskonała diagnostyka
  • Modułowa budowa
  • Wysoka niezawodność i dostępność dzięki redundancji 2 z 3 (hot back-up)
  • Niskie koszty budowy i utrzymania
MODEST GEMINI
Podstawowe parametry techniczne
l iczba sterowanych zwrotnic nieograniczona
Stanowisko wielooperatorskie umożliwia
Zdalne sterowanie umożliwia
Zdalny/scentralizowany serwis umożliwia
Diagnostyka lokalna umożliwia
Podłączenie do IS (intranet) umożliwia
Rozwiązanie elektroniczne tak
Bezpieczne zobrazowanie i sterowanie tak
Gorąca rezerwa.i możliwość sterowania radiowego tak
Najodleglejszy sterowany punkt ok. 80 km