Hotline 24/7 (tylko klienci): +420 725 570 493

VII edycja konferencji międzynarodowej SYSTEMY KOLEJOWE

27.2.2017

W dniach 8-10.02.2017r. odbyła się w Ustroniu już 7.edycja konferencji "Systemy kolejowe". Konferencji uczestniczyło ponad 140 przedstawicieli PKP PLK, instytucji, uniwersytetów, firm produkcyjnych i montażowych przede wszystkim branży sterowania ruchem kolejowym, teletechniki i energetyki, firm budowlanych, przewoźników i zarządcy infrastruktury kolejowej oraz dużo innych gości szczególnie z Polski. Uczestnikami konferencji byli w tegorocznej edycji również przedstawiciele SŽDC oraz ŽSR (odpowiedniki PKP PLK w Czechach i na Słowacji) a listę międzynarodową gości uzupełnił przedstawiciel chorwackiego producenta systemu liczenia osi. Program merytoryczny został złożony z bardzo ciekawych i cennych referatów i prezentacji, które zostały w czasie mièdzyobradpowym uzupełnione o wymianę doświadczeń uczestników konferencji. Wszystkim współuczestnikom dziękujemy za obecność i cieszymy się na następną, już 8. edycję konferencji.