Hotline 24/7 (tylko klienci): +420 725 570 493

MODEST GEMINI - Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A.

3.4.2017

První Signální otrzymała w dniu 29.03.2017r. dokument umożliwiający zabudowywać na infrastrukturze PKP PLK S.A. w pełni komputerowe stacyjne urządzenie srk MODEST GEMINI. Uzyskanie dokumentu "Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A." przedstawia drugi z podstawowych etapów wejścia firmy na polski rynek kolejowy w dziedzinie stacyjnych urządzeń srk.  Pierwszym etapem było uzyskanie bezterminowego świadectwa dopuszczenia dla MODEST GEMINI od UTK. Dokument "Dopuszczania" został wydany w oparciu o zakończenie z wynikiem pozytywnym poligonu doświadczalnego urządzenia MODEST GEMINI na stacji kolejowej Janinów w ramach którego doszło do rozszerzenia funkcjonalności MODEST GEMINI mi. o sterowanie z blokadą liniową typu Eap-94.

Wszystkim pracownikom První Signální, Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, Instytutu Kolejnictwa w Warszawie oraz Biura Automatyki i Telekomunikacji w Warszawie należy podziękowanie za wykonaną pracę oraz pomoc, która powodowała uzyskanie ww. dokumentu dopuszczenia.