Cookies settings

We use cookies on our website.

Some of them are necessary for the functioning of the site, but you can decide about others.

Společenská zodpovědnost

Naše společenská zodpovědnost

První Signální je úspěšná firma. A nejen to. Umíme se úspěšně prosadit na trhu v ostré konkurenci díky mimořádným schopnostem a nasazení svých pracovníků, ale známe i svoji zodpovědnost vůči společnosti. Proto podporujeme školství, vědu, kulturu a sport.

Nejsilněji ale vnímáme svoji zodpovědnost vůči lidem, kteří neměli takové štěstí, aby mohli realizovat všechny své sny a musí v životě překonávat velké překážky. Chceme pomoci, pomáháme a budeme i nadále pomáhat handicapovaným, jejichž úspěchy nemají ocenění na trhu a přesto si zaslouží náš veliký obdiv a úctu.

Mezi námi žijí lidé, pro které je jeden krok stejně obtížný, jako vyřešit složitý úkol nebo namalovat krásný obraz. Jejich cíle jsou jen zdánlivě neporovnatelné s našimi, jejich světy jsou jenom zdánlivě paralelní s našimi. Naše světy můžeme propojit a cíle protnout. Ocenění kvality našich výrobků a služeb našimi zákazníky nám dává schopnost pomáhat ostatním a my tento potenciál přetavujeme do opravdových kroků.

Radost z pomoci a z úsměvu obdarovaného nás zpětně obohacuje a pomáhá nám být lepšími lidmi.

První Signální poskytla sponsorský dar občanskému sdružení Vervia na zakoupení rehabilitačního přístroje Motren.


Rehabilitační přístroj Motren duo 3

je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže, pro pohybově postižené děti od tří let do dospělosti (např. mozková mrtvice, příčné ochrnutí, paraplegie, svalová dystrofie...). Přístroj s elektromotorem pohybuje horními i dolními končetinami, umožňuje jejich prokrvování. Pacientům pomáhá uvolnit zatuhlé svalstvo a udržovat jejich hybnost. 


Občanské sdružení VerVia

se snaží od roku 2009 pomáhat rodičům a dětem s tělesnými, smyslovými či osobnostními handicapy. Cílem sdružení je vybudovat Rodinné centrum Filip, které bude zajišťovat rodinám s postiženými dětmi komplexní potřebnou pomoc formou specifických služeb, vzdělávání, rehabilitace a poradenství. 

www.vervia.cz
Železniční konference v Polsku 

Společnost První Signální pořádá ve spolupráci s firmou Oltis Polska po dobu 13 let třídenní železniční konferenci v polských Beskydech. V první dekádě se konference zabývala především problematikou zabezpečovacího zařízení a informačních systémů pro potřeby polské státní železnice a průmyslových vleček s přesahem do související legislativy, financování, schvalování, inovací apod.

Součástí konference jsou mimo pracovní část i kulturní a společenské večery, v rámci kterých se snaží společnosti První Signální a Oltis Polska zapojit účastníky konference do charitativních aktivit. Organizátoři konference spolu s účastníky přispívají na pomoc mladým obyvatelům dočasného domova pro rodinu SINBAD v Ustroni, sdružení SOS dětských vesniček v Polsku a dále pak na léčebné a rehabilitační účely pro malou Helenku. Finanční prostředky jsou získávány z části účastnických poplatků, charitativní tomboly či dražby uměleckého díla.

Poslední 13. ročník konference proběhl ve Wisle v hotelu Crystal Mountain pod změněným názvem konference na „Mezinárodní železniční a intermodální kongres“ a účastnilo se ho 280 hostů především z Polska, České republiky a Slovenska. Na kongresu vystoupilo 61 významných řečníků, účastníků debat a moderátorů, 33 partnerů podpořilo kongres. Program kongresu se zabýval problematikou legislativy, procesů schvalování, inovací, technických a technologických řešení, projektování, zkušeností z realizací, financování, dotačních programů apod.