Hotline (pouze pro zákazníky): +420 724 804 728

TRAKO 2017

26.10.2017

Ve dnech 26. - 29. 09. 2017 se První Signální již tradičně účastnila jednoho z největších železničních veletrhů v Evropě a to 12. ročníku veletrhu TRAKO v polském Gdańsku.

Účast na veletrhu opět splnila svůj účel a to možnost setkat se během 4 dní na jednom místě s obchodními partnery, dodavateli, spolupracovníky, zástupci drážních organizací, zkušebních ústavů , ale především se stávajícími i potenciálními odběrateli, nemluvě o konkurenci. TRAKO bylo ideálním místem jak pro prezentaci úspěchů, tak i dalších vizí firmy na polském trhu. Expozice První Signální sklidila úspěch nejen mezi návštěvníky veletrhu, ale rovněž u organizátorů veletrhu a vysloužila si ocenění za nejzdařilejší expozici v kategorii do 30m2.

Děkujeme za návštěvu!