Hotline (pouze pro zákazníky): +420 724 804 728

Pozvánka na konferenci Železniční systémy

26.10.2018

Příští rok v lednu se uskuteční již 9. ročník konference Železniční systémy, kterou pořádáme společně s OLTIS Polska v hotelu STOK v polské Wisłe.

Cílem konference je prozkoumat problém bezpečnosti na drahách. Toto téma zahrnuje bezpečnost v oblasti vybavení a infrastruktury, osob, shromážděných dat a také zboží. Prezentovány budou nejnovější unijní direktivy, problémy a úskalí pro manažery infrastruktury, drážní úřady, majitele vleček, dopravce, speditéry apod.

Důležitým bodem je také výměna polsko-česko-slovenských zkušeností. Plánujeme zorganizovat diskusní panel, který bude věnován problematice rozdílů a podobností ve spolupráci našich zemí při realizaci mezinárodních projektů v oblasti železniční dopravy a přepravy.

Pokud byste měli zájem se zúčastnit konference aktivně (např. formou přednášky nebo účasti na diskuzním panelu), nahlédněte do informací pro sponzory přímo na stránkách konference zde.

Pro ostatní návštěvníky přikládáme přihlášku na tomto odkazu.

Jste srdečně zváni.