Hotline (pouze pro zákazníky): +420 724 804 728

Povolení pro instalaci MODEST GEMINI na polské státní železnici

3.4.2017

První Signální obdržela dne 29.3.2017 dokument povolující instalovat staniční zabezpečovací zařízení MODEST GEMINI na infrastruktuře polské státní železnice PKP PLK S.A. Jedná se o druhý ze zásadních kroků umožňujících plnohodnotný vstup firmy na polský železniční trh v oblasti staničního zabezpečovacího zařízení. Prvním krokem bylo získání Certifikátu bez omezení od drážního úřadu UTK. Dokument "Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A." byl získán jako výsledek pozitivního průběhu ověřovacího provozu MODEST GEMINI na žst. Janinów, v rámci kterého došlo mj. i k rozšíření funkčnosti MODEST GEMINI o spolupráci s traťovým zabezpečovacím zařízením typu Eap-94.

Všem pracovníkům První Signální, Zakładu Linii Kolejowych v Tarnowskich Górach, Instytutu Kolejnictwa ve Varšavě a Biura Automatyki i Telekomunikacji ve Varšavě patří obrovské poděkování za odvedenou práci a pomoc,jejichž výsledkem bylo získání výše uvedeného dokumentu.