Hotline (pouze pro zákazníky): +420 724 804 728
Železniční zabezpečovací zařízení

Železniční zabezpečovací zařízení

MODEST TAU

MODEST TAU je staniční zabezpečovací zařízení určené pro řízení stanic menšího rozsahu. Architektura umožňuje zabezpečit jak samostatnou stanici, tak i všechny stanice na trati a to včetně mezistaničních úseků. Umožňuje spolupráci s traťovými i přejezdovými zabezpečovacími zařízeními. MODEST TAU je nezávislé na typu použitých venkovních prvků.

Architektura MODEST TAU umožňuje vytvořit cenově optimální řešení každého zákazníka a přitom garantuje mimořádně jednoduché provedení pozdějších modifikací.

Systém nabízí snadné propojení s existující infrastrukturou a možnost informační nadstavby.

MODEST TAU splňuje Evropské normy CENELEC pro bezpečnost řídících systémů na nejvyšší úrovni SIL4. Vysokých parametrů pohotovosti je dosaženo špičkovou spolehlivostí použitého HW a použitou architekturou. Všechny datové komunikace jsou redundantní (s horkou zálohou).

Systém je založen na jednotné HW a SW platformě bezpečného PLC NEXUS. Interface k venkovním řízeným prvkům tvoří plně elektronické převodníky.

Flexibilní architektura a modulární výstavba umožňuje propojit jednotlivé řídící systémy MODEST TAU a pokrýt z jednoho řídícího centra rozsáhlé tratě nebo řídit jedinou stanici.

Veškerý provoz a diagnostická data jsou zaznamenávány a archivovány. Následně slouží při objasňování nehod nebo pro statistické vyhodnocování provozu pro optimalizaci dopravy.

Systém disponuje špičkovou diagnostikou pro snadnou detekci a lokalizaci případných poruch. Maximální důraz je kladen na předcházení poruchám včasnou detekcí odchylek a upozorňováním pracovníků údržby.

Pomocí MODEST TAU lze zabezpečit řízený uzel a ovládat jej i z mobilního zařízení (palubní počítač na lokomotivě, vysílačka DTMF nebo handheld s grafickou obrazovkou).

O vzniku případných poruchových nebo varovných stavů zařízení lze informovat pomocí SMS.

  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti SIL4 dle evropských norem CENELEC
  • Optimální řešení pro malé stanice nebo tratě
  • Přehledné velkoplošné zobrazení
  • Automatizační podpora obsluhy snižuje nároky na obsluhu
  • Špičková diagnostika
  • Modulární výstavba
  • Vysoká spolehlivost a vynikající dostupnost
  • Nízké náklady na výstavbu i údržbu
MODEST TAU
Základní technické parametry
Počet ovládaných výhybek do 20
Víceoperátorské stanoviště umožněno
Dálková/centralizovaná údržba umožněna
Lokální diagnostika umožněna
Napojení na IS (intranet) umožněno
Plně elektronické řešení ano
Možnost radiového ovládání ano
Nejvzdálenější řízený bod cca 80 km