Hotline (pouze pro zákazníky): +420 724 804 728
Železniční zabezpečovací zařízení

Železniční zabezpečovací zařízení

LEXIS

LEXIS představuje nejmodernější typ přejezdového zabezpečovacího zařízení s nejvyšší úrovni bezpečnosti SIL4.

LEXIS využívá nejnovější dostupné a v praxi již ověřené technologie. LEXIS může být například vybaven systémem hlídání prostoru přejezdu pomocí laserových scannerů.

O stavu přejezdu mohou být informováni strojvedoucí a sousední stanice pomocí bezdrátové komunikace.

LEXIS lze volitelně doplnit subsystémem působícím na řidiče, který je založen na nejnovějších poznatcích z oblasti kognitivní psychologie.

Samozřejmostí je špičková diagnostika, umožňující zaznamenat diagnostické informace o vlastním systému i informace z provozu. V případě poruchy lze pomocí bezdrátové komunikace informovat servisní pracovníky s identifikací poruchy a minimalizovat tak dobu odstávky. Modulární konstrukce spolu s vysokou spolehlivostí HW a redundantním schématem 2oo3 je zajištěna mimořádná pohotovost přejezdového zařízení LEXIS.

LEXIS svou flexibilní konfigurací umožňuje sestavit cenově optimální konfiguraci pro pokrytí celé škály potřebných variant přejezdových zabezpečovacích zařízení a tedy umožní nasazení této techniky i na místa, kde byly stávající systémy neekonomické.

  • Plně elektronický systém vhodný pro libovolnou konfiguraci přejezdů
  • Vyvinut pro koridorové, regionální, průmyslové a městské tratě
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti SIL4 dle evropských norem CENELEC
  • Vysoká dostupnost minimalizuje časy odstávky přejezdového zařízení a zdržení silniční dopravy
  • Jednoduchý design, široká funkcionalita
  • Špičková preventivní diagnostika
  • Dálkový monitoring/testování/reportování
  • Škálovatelnost, modularita a kompaktní konstrukce
  • Jednoduchá a rychlá instalace
  • Nízké náklady na výstavbu i údržbu
LEXIS
Základní technické parametry
Úroveň bezpečnosti SIL4
Max. počet kolejí 10
Max. počet výstražníků 10
Max. počet závor 10
AC napájení 230 VAC, 50 Hz
DC napájení 10 až 33 V DC
Archivace diag. dat 1 rok