Nastavení cookies

Pro zlepšení služeb používáme cookies. Přečtěte si více o tom, jak cookies používáme a jak je můžete případně odmítnout.

Hotline (pouze pro zákazníky): +420 724 804 728
Železniční zabezpečovací zařízení

Železniční zabezpečovací zařízení

BrakeMaster

BrakeMaster je systém pro ovládání kolejových brzd na spádovištích. Reguluje výstupní rychlost odvěsů z brzd na hodnotu, která je pevně předem nastavena. Měří hmotnost a rychlost odvěsu a reguluje brzdnou sílu. Dokáže ovládat kolejové brzdy buď hydraulické nebo pneumatické.

V základním módu je výstupní rychlost konstantní. Umožňuje však i změnu této požadované hodnoty. Výstupní rychlost může nastavit buď manuálně obsluha brzd (na základě sledování pohybu vozů a zkušenosti) nebo požadovanou rychlost nastavuje nadřazený systém.

Nadřazený systém může být MODEST MARSHAL, který z parametrů vozu, cílové koleje a její zaplněnosti vypočte požadovanou výstupní rychlost z brzd a regulátor rychlosti BrakeMaster brzdí vůz na tuto rychlost.

BrakeMaster je ideálním řešením pro malá spádoviště, kde automatizuje činnost nejvíce náchylnou k chybám. Manuální brzdění vozů vyžaduje zkušenost a je náročné na zácvik nových pracovníků. BrakeMaster minimalizuje riziko škod způsobených omyly obsluhy – poškození nákladu nebo zranění lidí v kolejišti.

  • Automatická regulace rychlosti odvěsů
  • Možnost ovládání hydraulických i pneumatických kolejových brzd
  • Volitelně poloautomatický nebo plně automatický provoz
  • Autonomní systém nebo jako komponenta systému MODEST-MARSHAL
  • Zvýšení kvality rozřazovacího procesu a snížení nákladů na škody spojené s rozř azováním
  • Sníženi poč tu zarážkářů v kolejišti
  • Vysoká spolehlivost
  • Nízké náklady na výstavbu i údržbu
BrakeMaster
Základní technické parametry
Řízení pneumatické brzdy ano
Řízení hydraulické brzdy ano
Rozsah výstupních rychlostí 0–7,0 m/s
Max. vzdálenost regulátoru rychlosti od ovládacího místa 1,8 km
Max. vzdálenost ovládaných brzd od regulátoru rychlosti 1 km
Přesnost regulace 0,2 m/s